Hoe kan de kust in Noord-West Europa het best worden aangepast aan de klimaatsveranderingen?

IMCORE*...(Innoverend beheer voor de veranderende rijkdommen van de europese kust)

IS EEN UNIEK PARTNERSHIP: Een combinatie van vorsers en wetgevers proberen zich met innoverende middelen aan te passen aan de klimaatsveranderingen van de kust.

IS HELDERZIEND: Beschrijft scenarios die de ecologische, sociale en economishe impact analyseren, en ontwikkelt strategieën voor het beheer van de aanpassingen die de klimaatsveranderingen zullen vergen.

ONTWIKKELT GEMEENSCHAPPELIJKE BESLUITSMIDDELEN en planificatietechnieken om de regionale leefbaarheid van onze gemeenschappen en kustlijnen te verbeteren.

IS IN EEN LEERPROCES OM ZICH AAN TE PASSEN AAN KLIMAATSVERANDERINGEN: Door de vorming van vormers en dankzij de toegankelijkheid van alle resultaten van het project op een leermodule op internet.

*IMCORE (www.imcore.eu) wordt gefinancierd door het programma Interreg IVB (www.nweurope.eu)